NEW JAPAN PRO-WRESTLING

RESULTS

WORLD TAG LEAGUE 2018

FRI. NOVEMBER. 30. 2018 | DOOR 17:30 | BELL 18:30

Tokyo

Korakuen Hall

1-3-61, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo

1ST MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE 2018 - TOURNAMENT MATCH

Ayato Yoshida

Ayato Yoshida

Win: 3 Lose: 5 Total: 6
Win: 0 Lose: 8 Total: 0

VS

Match time: 8m 04s

Samoan Drop

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
2ND MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE - TOURNAMENT MATCH
Win: 1 Lose: 7 Total: 2
Win: 5 Lose: 3 Total: 10

VS

Match time: 7m 20s

Tornado Clutch

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
3RD MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE 2018 - TOURNAMENT MATCH
Win: 3 Lose: 5 Total: 6
Win: 5 Lose: 3 Total: 10

VS

Match time: 8m 07s

Pulp Friction

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
4TH MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE 2018 - TOURNAMENT MATCH

Takashi Iizuka

Takashi Iizuka

Hangman Page

Hangman Page

Win: 3 Lose: 5 Total: 6
Win: 4 Lose: 4 Total: 8

VS

Match time: 10m 42s

Gotch-style piledriver

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
5TH MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE 2018 - TOURNAMENT MATCH

Davey Boy Smith Jr.

Davey Boy Smith Jr.

Lance Archer

Lance Archer

結果

Win: 5 Lose: 3 Total: 10
Win: 5 Lose: 3 Total: 10

VS

Match time: 11m 01s

Killer Bomb

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
6TH MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE 2018 - TOURNAMENT MATCH

Michael Elgin

Michael Elgin

結果

Win: 4 Lose: 4 Total: 8
Win: 6 Lose: 2 Total: 12

VS

Match time: 13m 58s

Vertical Brain Buster

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
7TH MATCH 30 MINUTES LIMIT
WORLD TAG LEAGUE - TOURNAMENT MATCH
Win: 6 Lose: 2 Total: 12
Win: 6 Lose: 2 Total: 12

VS

Match time: 17m 21s

Super Power Bomb

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
8TH MATCH 30 MINUTES LIMIT

VS

Match time: 16m 36s

Bloody Cross

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

BACK TO RESULTS TOP